Stowarzyszenie TERAZ SĄCZ

Stowarzyszenia TERAZ SĄCZ, istnieje od listopada 2021 roku, i  działa przy Okręgowym Duszpasterstwie „Sącz Boga”.

Priorytetowymi dążeniami naszego stowarzyszenia jak i całego duszpasterstwa,
jest zrzeszanie młodzieży katolickiej, kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. Odbywa się to przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości czy zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Nasze cele udaje się realizować poprzez różnego rodzaju nabożeństwa – Msze święte dla młodzieży, czuwania modlitewne, koncerty ewangelizacyjne, dni skupienia, szkolenia, eventy integracyjne, a także rekolekcje czy wycieczki do miejsc świętych, itp.

Adres: ul. Królowej Jadwigi 44, 33-300 Nowy Sącz | e-mail: kontakt@terazsacz.pl

NIP: 7343603150 | REGON: 520457317

Konto BS w Limanowej: 56880400000080080044660001

Telefon: +48 534 058 436