Przejdź do treści

REGULAMIN

Stowarzyszenie TERAZ SĄCZ
ul. Królowej Jadwigi 44,
33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343603150
REGON: 520457317

REGULAMIN „BESKIDZKIEGO SZLIFU”

 1. Postanowienia ogólne
 1. „Beskidzki Szlif” – Złazisko Młodzieży z Nowego Sącza oraz Sądecczyzny to wydarzenie turystyczno-religijne.
 2. Głównym celem wydarzenia jest przejście wyznaczonych tras w terenie górskim oraz udział we Mszy Świętej oraz integracji po zakończonej wyprawie górskiej.
 3. Pozostałymi celami są:

a) promocja Stowarzyszenia TERAZ SĄCZ,
b) zachęcanie do aktywnego trybu życia,
c) promowanie pasm górskich Beskidów Sądeckich,
d) integracja młodzieży.

 1. Uczestnikiem „Szlifu” może być każda osoba, która:

a) w dniu startu ukończyła 18 lat; bądź posiada pisemną zgodą opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich),
b) bierze w nim udział świadomie, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność;
c) we wskazanym terminie zarejestruje się oraz dokona opłaty;
d) akceptuje zapisy regulaminu.

 1. Organizator
 2. Organizatorem „Beskidzkiego Szlifu” jest Stowarzyszenie TERAZ SĄCZ działające przy parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.
 1. Termin, trasa i jej parametry
 1. „Szlif” odbędzie się 10 czerwca 2023 r.
 2. Impreza zostanie przeprowadzona bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Meta będzie znajdować się na Placu Jana Pawła II przy Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej – Zdroju.
 4. Trasy „Szlifu” zostały wytyczone na obszarze Beskidu Sądeckiego:

– Szlif na Jackową Pościel (11,1 km – ok. 5h)
– Szlif na Kicarz (4,8 km – ok. 3h)
– Szlif na Jarzębackie Góry (9 km – ok. 4h)
– Szlif na Piwowarówkę (8 km – ok. 4,5h)

 1. Zapisy
 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez stronę internetową Sącz Boga WWW.SACZBOGA.PL\SZLIF w terminie od 16 maja 2023 r. do 28 maja 2023 r.
 2. Za prawidłowe ZGŁOSZENIE uważane jest wysłanie wiadomości poprzez ww. stronę internetową, podanie konkretnej trasy „Szlifu” oraz wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora.
 3. Organizator nie zwraca opłaty startowej Uczestnikowi, który nie wziął udziału w „Szlifie” lub nie ukończył go.
 1. Zasady obowiązujące podczas „Beskidzkiego Szlifu”
 1. Uczestnik zobowiązany jest do pokonywania trasy „Beskidzkiego Szlifu” zgodnie z jej faktycznym przebiegiem.
 2. „Szlif” ma charakter pieszy, co oznacza, że dedykowany jest piechurom, a uczestnicy powinni pokonywać trasę na własnych nogach.
 3. Uczestnik bierze udział w „Beskidzkim Szlifie” na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będzie dochodził odszkodowania od organizatora.
 4. Podczas „Szlifu” każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać własnoręcznie podpisane oświadczenie o akceptacji zapisów regulaminu oraz o świadomości zagrożeń wynikających z uczestnictwa w nim. Oświadczenie musi być wypełnione wyraźnie i czytelnie. A w przypadku osób niepełnoletnich również pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 5. W trakcie „Beskidzkiego Szlifu” każdy Uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów zasad kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych oraz regulaminu korzystania z Lasów Państwowych.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego wyposażenia, niezbędnego podczas wyprawy górskiej.
 1. Opłata startowa i świadczenia

1. Opłata startowa wynosi 10 zł

2. Opłatę startową należy wnieść przy zapisach.

3. W ramach opłaty startowej Uczestnik ma zapewnione następujące świadczenia:

 1. posiłek na mecie „Szlifu”,
 2. napój po zakończeniu „Szlifu”,
 3. upominki i nagrody rzeczowe w przypadku udziału w zawodach i konkurencjach podczas integracji.
 4. dyplomy uczestnictwa dla zgłoszonych grup.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik organizuje własny dojazd na start „Szlifu” oraz powrót na własną rękę.
2. Organizator nie zapewnia transportu na metę po wycofaniu się Uczestnika podczas wędrówki.
3. Uczestnik biorąc udział w „Szlifie” wyraża zgodę na publikacje na stronach należących do organizatora oraz partnerów, zdjęć z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne Uczestników podczas trwania „Szlifu”. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i regulaminu bez podania przyczyny.
6. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.

Organizator „Beskidzkiego Szlifu”
Stowarzyszenie TERAZ SĄCZ