Przejdź do treści

ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI #Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

25.09.2022 o 19³⁰ spotkaliśmy się w kaplicy u Sióstr Niepokalanek na kolejnej światłości, ale jednak w nowej odsłonie. Nowy rok, nowy temat, a mamy na myśli modlitwę Pańską, modlitwę pierwotną, która jest korzeniem modlitw. Skupiliśmy się na słowach: „Ojcze nas, który jesteś w niebie” , które przybliżył nam DDM dekanatu Nowy Sącz -Centrum – ks. Damian Płaza. Wspomniał o kilku istotnych kwestiach, a mianowicie podkreślił istotę słów „Ojcze nasz” jako że Bóg nie jest dziadkiem, nie spełnia życzeń tylko jest ojcem, Tym najbliższym. Pomimo, że „jest w niebie”, które z kolei wydaje się być tak odległe, to jest bardzo blisko, bo to niebo jest naszym domem, naszym sercem, w którym mieszka najlepszy Ojciec. Za każdym razem modląc się tymi słowami podkreślamy, że Bóg chociaż jest potężny i Wszechmogący, to jest najbliżej marnego i słabego człowieka, chociaż byłby w stanie pomóc nam z daleka, to zbliża się do mnie i do Ciebie nie bojąc się bałaganu naszych serc. Wypowiadajmy te słowa świadomie, prośmy i dziękujmy za coś konkretnego, a nie mówionego z przyzwyczajenia, dawajmy świadectwo serca żyjącego w bliskości z Bogiem.