Przejdź do treści

Ale po co Kościół?/Po co młodym dziś Kościół?

Kościół, Kościół, Kościół, to słowo się nam różnie kojarzy. Jednym jako powoli umierająca instytucja, innym jako miejsce złożone z wielu niepoukładanych ludzi, którzy są sztywni, grzeszą i jeszcze dopuszczają się pewnych niewłaściwych czynów. Natomiast jeszcze następnym, miejscem, gdzie czują się dobrze, akceptowani. No właśnie, jak z tym jest?

            Kościół założył Jezus słowami skierowanymi do pierwszego papieża (apostoła Piotra): Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół(…). Jest to zatem wspólnota złożona z ludzi wierzących w Chrystusa pod wodzą papieża.

            Zadaniem Kościoła jest troska o powierzony lud. Choć składa się on z grzesznych ludzi, niekiedy dopuszczających się różnych rzeczy to jednak obecnie w Polsce prowadzi on bardzo dużo dzieł charytatywnych. Żyjemy w świecie, gdzie na pewno jest mniej biedy materialnej, niż w ubiegłym pokoleniu, natomiast jeśli chodzi o dobrostan psychiczny to chyba jest na odwrót. Wielu ludzi żyje pogubionych, niemających celu, czasem nawet bez wsparcia, czy też miłości. Bardzo często zbytnie skupienie się na dobrach materialnych sprawia, że zapominamy o drugim człowieku. Niby robimy to dla jego dobra, ponieważ dużo pracujemy, tymczasem nie poświęcamy uwagi i czasu dla kogoś, kto tego bardzo potrzebuje (często dla bliskich). Kościół nie tylko naucza i przypomina o tym. Kościół jak już wyżej wspomniałem prowadzi wiele punktów charytatywnych, terapeutycznych (169 domów pomocy społecznej, 11 szpitali, 100 hospicjów domowych i stacjonarnych, 42 zakłady opiekuńczo lecznicze, 11 przychodni itd. :Dane za rok 2020).[1] Oprócz tego w kręgach Kościelnych można poznać wiele wspaniałych osób, które szczerze, choć nie bez grzechów i błędów są wierzące i mając wspólny cel. Tym samym stanowią dla siebie wsparcie i pomoc. Pomagają sobie. Dziś sądzę, że jest bardzo wielka potrzeba na takich ludzi. Każdy przecież potrzebuje wsparcia i akceptacji i jestem pewny, że w tych środowiskach pod okiem dobrego duszpasterza jest ku temu okazja. Myślę, że to jest duży plus wspólnoty Kościoła, aby być wśród takich ludzi, mieć od nich wsparcie ale też samemu się takim stawać!

Autor: Łukasz Molak


[1] Więcej: https://www.ekai.pl/dzialalnosc-charytatywna-kosciola-w-polsce/